Varje år skadas nästan 1 000 cyklister och ungefär 30 cyklister dör i trafiken. Dessutom händer många olyckor som inte syns i statistiken. Med våra val och vårt trafikbeteende kan vi alla påverka vår egen och andras säkerhet.

Denna enkät utvärderar faktorer som ökar eller minskar risken för allvarliga cykelolyckor. Svara så att svaren beskriver ditt eget trafikbeteende så exakt som möjligt. Endast då kan du ha nytta av responsen på dina svar.

Dina svar kommer inte att komma till din arbetsgivares kännedom. Det främsta målet med enkäten är att du får respons på basen av dina svar och kan med hjälp av den utveckla dina färdigheter. Efter du gått igenom testet får du ytterligare respons på dina svar.