Vuosittain tieliikenteessä loukkaantuu lähes 1 000 polkupyöräilijää ja noin 30 pyöräilijää kuolee. Lisäksi tapahtuu paljon liikenneonnettomuustilastojen ulkopuolelle jääviä onnettomuuksia. Meistä jokainen voi valinnoillaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa omaan ja toisten turvallisuuteen.

Seuraavassa kyselyssä arvioidaan tekijöitä, jotka lisäävät tai vähentävät vakavan polkupyöräonnettomuuden riskiä. Vastaa niin, että vastaukset kuvaavat omaa käyttäytymistäsi mahdollisimman tarkasti. Vain siten voit hyötyä vastauksiisi perustuvasta palautteesta.

Tavoitteena on ennen kaikkea, että Sinä saat palautetta vastaustesi perusteella ja voit kehittää taitojasi. Testin lopussa saat yhteenvedon palautteesta.