Ett vanligt säkerhetsproblem inom vägtrafiken är att ingen tror att just de själv ska råka ut för en olycka. I Finland händer ändå årligen 100 000 vägtrafikolyckor, och till följd av dem dör 400 människor och 9 000 skadas. Med våra val och vårt trafikbeteende kan vi alla påverka vår egen och andras säkerhet.

Denna enkät utvärderar faktorer som ökar eller minskar risken för allvarliga trafikolyckor. Svara så att svaren beskriver ditt eget trafikbeteende så exakt som möjligt. Endast då kan du ha nytta av responsen på dina svar. Svara alltså inte enligt vad du bara tror är ett säkert körsätt.

Det främsta målet med enkäten är att du får respons på basen av dina svar och kan med hjälp av den utveckla dina färdigheter. Efter att du gått igenom testet får du ytterligare respons på dina svar