Tieliikenteen yleisenä turvallisuusongelmana on, ettei meistä kukaan usko itse joutuvansa onnettomuuteen. Suomen tieliikenteessä sattuu kuitenkin vuosittain noin 100 000 onnettomuutta, joissa lähes 400 ihmistä kuolee ja 9 000 loukkaantuu. Meistä jokainen voi valinnoillaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa omaan ja toisten turvallisuuteen.

Seuraavassa kyselyssä arvioidaan tekijöitä, jotka lisäävät tai vähentävät vakavan liikenneonnettomuuden riskiä. Vastaa niin, että vastaukset kuvaavat omaa käyttäytymistäsi ja ajotapaasi mahdollisimman tarkasti. Vain siten voit hyötyä vastauksiisi perustuvasta palautteesta. Vältä siis vastaamasta sen mukaan, minkä vain oletat turvalliseksi ajotavaksi.

Tavoitteena on ennen kaikkea, että Sinä saat palautetta vastaustesi perusteella ja voit kehittää taitojasi. Testin lopussa saat yhteenvedon palautteesta.