Varje år skadas över 600 fotgängare och ungefär 50 fotgängare dör i trafiken. Dessutom händer många fall- och halkolyckor som inte syns i polisens statistik, men enligt sjukhusens. Med våra val och vårt trafikbeteende kan vi alla påverka vår egen och andras säkerhet.

Denna enkät utvärderar faktorer som ökar eller minskar risken för allvarliga fotgängarolyckor. Svara så att svaren beskriver ditt eget trafikbeteende så exakt som möjligt. Endast då kan du ha nytta av responsen på dina svar.

Dina svar kommer inte att komma till din arbetsgivares kännedom. Det främsta målet med enkäten är att du får respons på basen av dina svar och kan med hjälp av den utveckla din kunskap och dina färdigheter. Efter att du gjort testet får du ytterligare respons.