Vuosittain tieliikenteessä loukkaantuu yli 600 jalankulkijaa ja noin 50 jalankulkijaa kuolee. Lisäksi tapahtuu paljon liikenneonnettomuustilastojen ulkopuolelle jääviä kaatumis- ja liukastumistapaturmia. Meistä jokainen voi valinnoillaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa omaan ja toisten turvallisuuteen.

Seuraavassa kyselyssä arvioidaan tekijöitä, jotka lisäävät tai vähentävät vakavan jalankulkuonnettomuuden riskiä. Vastaa niin, että vastaukset kuvaavat omaa käyttäytymistäsi mahdollisimman tarkasti. Vain siten voit hyötyä vastauksiisi perustuvasta palautteesta.

Tavoitteena on ennen kaikkea, että Sinä saat palautetta vastaustesi perusteella ja voit kehittää tietojasi ja taitojasi. Testin lopussa saat yhteenvedon palautteesta.